JBL နှင့် Harman Kardon ထုတ်ကုန်များအတွက် Warranty ရရှိနိုင်မှု

Warranty Card ပေးသော ပစ္စည်းများအတွက် JBL ၏ တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော TMW Co., Ltd. ၏ Warranty မှန်ကန်မှုဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

Warranty Card နှင့် ဆိုင်ဘောက်ချာအား သိမ်းဆည်းပေးထားရမည်ဖြစ်ပြီး Warranty Card တွင်ဖော်ပြပါရှိသော နေ့မှ စတင်၍ တစ်နှစ် အာမခံရရှိပါသည်။ Warranty ရရှိနိုင်မှုနှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည် ထို TMW Warranty Card တွင် ဖော်ပြထားရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။

Warranty Card မပေးသော Stock များအတွက် Warranty ထောက်ပံ့မှုမရရှိနိုင်ပါ။